Erdélyi Magyarok Egyesülete

Események

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Legfrissebb Hívogató

Erdélyi Hívogató 2020. 03. letöltése:
1. rész
2. rész

1% felajánlása

Kedves Barátaink!

Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 336.393 Ft támogatáshoz jutott. Ez az összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük, ez évben se feledkezzenek meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támogatottként nevezzék meg az Erdélyi Magyarok Egyesületét és írják be adószámunkat: 19025575-2-41. Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetőségéről!

REmese bemutatkozás

>>BLOG ITT!<<

Röviden:

• Az Újrahasznosított Mesék egy olyan kulturális kezdeményezés, amely a környezettudatosság eszméjét és hagyományaink újrafelfedezését köti össze szervesegészként egyetlen mozgalomban. Célunk, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk szellemi, környezeti és kulturális értékeinket, mert mind ez a környezettudatos embercselekedeteinek erkölcsi “üzemanyaga”.

• Programunk újkeletű, az Erdélyi Magyarok Egyesületével társulva kívánjuk megszólítani a Kárpát-medence fiataljait (divattervezőket, fotográfusokat, színészeket, zenészeket stb.), hogy velük közösen a népművészet kincseiből merítve új alkotói világot hozzunk létre.

• Programunk fő motívumai a fiatal divattervezőkkel készített ún. gyermek “meseruhák ” illetve olyan zenék, melyek tökéletesen összefonódnak az alkotásokkal.Ezek mellett csereprogramok szervezésével biztosítunk teret a fiatal divattervezők számára a szakmai fejlődéshez és nem formális tanuláshoz, valamint segítjük kapcsolatépítést különböző térségekben/országokban élő tehetséges fiatalok között. Kiemelt figyelmet fordítunk ugyanakkor a legkisebbek környezettudatos nevelésére a különböző műhelyfoglalkozások keretein belül.

Bővebben:

Az Újrahasznosított Mesék Társasága egy olyan, fiatal népi iparművészek és divattervezők által összeállított, gyermekeknek és ifjaknak szóló kreatív program, amely azért jött létre, hogy infrastruktúrát, szervezeti hátteret biztosítson tehetséges fiatalok együttműködéséhez.
A program válaszként született meg egy olyan, több éve megfogalmazódott igényre, amely a népmesei és más népies motívumok „feltámasztása” iránt fogalmazódott meg a divattervezés világában.

A Kezdetek

Az Újrahasznosított Mesék Társaságának ötlete 2009 nyarán született meg Kolozsváron, Újrahasznosított Hagyományok Társasága néven. Az alap elképzelés egy olyan kreatív mozgalom létrehozása volt, amely

- felismerve mindannyiunk felelősségét környezetünk megóvásában a környezettudatos alkotás szellemiségét terjeszti, és amely nem csupán az alkotás végtermékére koncentrál, hanem annak környezetére gyakorolt hatására is, és ezen holisztikus látásmód révén a fenntartható, környezetével harmóniában lévő alkotói folyamatokat ösztönzi.

- összefogja a magyar ajkú tehetséges fiatalokat a Kárpát-medencében és azon is túl, akik ily módon fejezhetik ki kulturális összetartozásukat. Lehetőséget kívántunk nyújtani egymás helyi kulturális értékeinek megismerésére, a közös alkotásra, a nem formális szakmai képzésre, felhasználva mindehhez a legelemibb találkozási pontokat: a népmeséket és a népi motívumokat.

A REmese tevékenységeinek bázisa már akkor is a budapesti Erdélyi Magyarok Egyesülete volt, és bár még nem fogalmazódott meg konkrétan, hogy a divattervezés lesz a REmese célkitűzéseit szolgáló fő tevékenységi eszköz, mégis egyértelmű volt, hiszen a REmesét fiatal divattervezők hozták létre.

A mozgalom 2009. decemberében, Szegedi Torella vezetésével Budapesten debütált Újrahasznosított Mesék néven, melyhez azóta számos fiatal és tehetséges alkotó csatlakozott (divattervezők, zenészek, fotósok, grafikusok), gazdag tartalommal megtöltve hagyományaink újrahasznosítása és a környezettudatosság eszméjét egy egységes paradigmán belül.

A jelen:

REmese , az Újrahasznosított Mesék Társasága
A kezdeti célkitűzések megvalósítása érdekében fő tevékenységeinket három külön kategóriában, a következőképpen strukturáltuk:I. REmese - Kreatív fiatalok részére

REmese Kreatív - Számunkra a divat egy olyan eszköz, amely összefogja a különböző művészeti, alkotói ágakat.
A REmese Kreatív célcsoportja: a Kárpát-medencében élő 15-35. év közötti magyar ajkú tehetséges fiatalok (divat és stílustervezők, designerek, fotósok, videósok, zenészek, illusztrátorok, digitális grafikusok, meseírók, újságírók, marketingesek, programszervezők, stb.), akik ugyanúgy, mint mi, szívügyüknek tekintik a környezettudatos alkotást (tárgyi és szellemi újrahasznosítást). Örömmel merítenek ihletet a magyar népi motívumokból és a népmese világából, hogy így alkossanak a gyermek divat témakörében innovatív módon.
A REmese Kreatív főbb tevékenységei: 1. Tehetségkutatás; 2. Tehetséggondozás
1. Tehetségkutatás a következőképpen történik: a.) személyes kapcsolatok révén oktatási intézmények és más civil és szakmai szervezetek által; b.) Pályázatot írunk ki.
2.1. Tehetséggondozás klubtevékenységek által: a.) műhelyfoglalkozásokat tartunk. Megteremtjük a nemformális tanulás lehetőségét a környezettudatos divat és stílustervezés, a REdesign területén. Szakemberek bevonásával, a programban résztvevő fiatalokkal közösen kreatív mappákat hozunk létre, divatkollekció koncepciót dolgozunk ki. Szimulációs játékok segítségével a fiatalok megtanulják, hogyan mutatkozzanak be a munkaadó, vagy a nagyközönség előtt. Betekintést nyernek a divatfotózás szakmájába, ez esetben gyakorlati feladat a saját alkotások stílusképének megvalósítása, majd ezek megvitatása szakember bevonásával, stb. ; b.) Szakmai előadásokat és szakmai látogatásokat szervezünk a következő témakörökben: Divatmarketing; kortárs művészet és az újrahasznosítás; környezettudatos divattervezés; a divat üzenethordozó ereje; gyermekdivat tervezés; magyar népi motívumok és szimbólumok; népi mesterségek; magyar népmesék; újrahasznosított hagyományok eladhatósága; hagyomány és környezettudatosság; modern népmesék;
marketing és divatmarketing közötti különbségek; pályázatírás kreatívok számára; meseírás; magyar népviseletek, magyar divatházak, Show Room-ok működése Magyarországon, stb.
2.2. Tehetséggondozás Nemzetközi Csereprogramok által: Ezek a programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a Kárpát-medencében élő magyar ajkú tehetséges fiatalok találkozzanak egymással, és hogy a nemformális tanulási folyamat részeseiként, olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amely segíti őket a későbbiekben pályaválasztásukban. A csereprogram ideje alatt a résztvevők megosztják egymással saját tudásukat, szakmai tapasztalataikat, megtanulnak csapatban működni. Programunk ugyanakkor bemutatkozási lehetőséget is biztosít, hiszen a REmese által szervezett csereprogramok témája egy – a résztvevő fiatalok által, a találkozó ideje alatt szervezett – környezettudatos gyermekdivat bemutató lebonyolítása, ahol természetesen a résztvevő divattervezők munkái kerülnek a reflektorfénybe.
2.3. Tehetséggondozás Online felület által: Az online felületek hozzáférhetővé teszik a REmese programokat azok számára is, akik a távolság vagy más okokból nem tudnak személyesen részt venni a találkozókon, a REmese programokon. Jelenleg a www.remese.hu, és a www.facebook.com/remesedivat oldalakon keresztül kommunikálunk az érdeklődőkkel, viszont folyamatban van egy olyan elektronikus adatbázis létrehozása, amely könnyen hozzáférhetővé teszi majd a lehetséges megrendelő, munkaadó és kreatív fiatal közötti kapcsolat létrehozását.

REmese Kreatív eddigi eredményei: a.) Két sikeresen zárt nemzetközi csereprogram. Az első 2009. év decemberében Mesés Karácsony címen három napos rendezvény formájában zajlott Budapest több helyszínén. A program alapelképzelése egy környezettudatos karácsony-előtti gyermekprogram megszervezése és lebonyolítása volt, amelyet erdélyi, délvidéki és magyarországi kreatív fiatalokkal valósítottunk meg, és amelynek a központi témája a környezettudatosság, hagyományőrzés és a gyermekdivat volt. A program sikerességének köszönhetően a következő évben már az Európai Tanács támogatásával szerveztük meg a következő nemzetközi ifjúsági tehetséggondozó csereprogramunkat, amely Magyarország és Románia tehetséges fiataljait bevonva, Budapesten valósult meg. A kilencnapos csereprogram kiváló lehetőség volt arra, hogy a résztvevők megismerjék egymást, a kreatív Budapestet, betekintést nyerjenek az Iparművészeti Múzeumba, a MOME műhelyeibe, egyes divattervezők szalonjaiba és műhelyeibe (Zoób Kati és Hegyi Lucia – Luan by Lucia), neves divatfotósok munkaterületébe (Krasznai Zoltán fotóművész és Csuha Pál fotóművész stúdiójában). Műhelyfoglalkozást és divatbemutatót tarthattak: A NESZ támogatásával a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén, az Iparművészeti Múzeum igazgatósága jóvoltából a múzeum aulájában (bővebb információ: http://www.youtube.com/watch?v=DQIEFM2OwtE );

Néhány alkotás a fent említett kollekciókból, ahogy következik:2009. -Népmese ruhácskák; 2010. -Tündérország; 2011. -Fejér Tündérország.


b.) Három gyermekruha kollekció megvalósítása kreatív fiatalok bevonásával: 1. Benedek Elek Évhez kapcsolódóan, Népmeseruhácskák kollekciója (2009.); 2. Kétoldalú csereprogram apropójából a Fejér
Tündérország kollekció (2010.), Fejér megye épített örökségére a Fejér Tündérország kollekcióval kívántuk a felhívni a figyelmet. c.) több fellépés (előadás, divatbemutató) Magyarország és Erdély jelentősebb eseményein (Öko- Családi Nap a VAM Design Centerben, Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, Iparművészeti Múzeum, a móri Lamberg kastélyban, Médiawave Nemzetközi Film- és Zene-Fesztivál, Míves Emberek Sokadalma (Udvarhely, Ro ), Ars Hungarica (Nagyszeben, Ro), Autómentes Nap az Andrássy úton, a Millenárison a Hol-Nap rendezvény keretén belül, Klebelsberg Kultúrkúriában nemzetközi Öko fesztivál keretén belül, stb.)


II. REmese Gyerekek részére:

REmese Gyermek: A Környezettudatos szemlélet szocializációs-nevelési kérdés, ennek kialakítása mindannyiunk felelőssége, hiszen azt a legzsengébb korban kell megalapozni!
REmese Gyermek célcsoportja: Minden 5. és 14. év közötti játszókedvű gyerek.
REmese Gyermek tevékenységei: 1. Gyakorlat (programok, műhelyfoglalkozások); 2. Tehetségkutatás és tehetséggondozás.

1. REmese Gyermek tevékenységek gyakorlatban: azt jelenti, hogy a REmese Kreatívok által a gyerekek gyakorlatot szerezhetnek mesés ruhák bemutatásában, divatfotózásban. Környezettudatos műhelyfoglalkozások által megismerkednek az újrahasznosítás fogalmával, új technikákat tanulnak meg, amelyek segítségével maguk tudnak játékokat, dísztárgyakat vagy kiegészítőket alkotni. A mesejátékok és a mesés ruhák fontos szereppel ruházzák föl a kicsiket, ők a környezettudatosság hírnőkéivé válnak.

2. REmese Gyermek tehetségkutatás és tehetséggondozás: A REmese több mint 3 éves tevékenysége során azt tapasztalja, hogy nem csak a kis modelljeink, de más gyerekek is igénylik, hogy megmutassák kreativitásukat (rajz, zene, tánc területén). Ezért az idei évtől „kiscsoportos” pályázatokat írunk ki, ahol a legkisebbek
tehetségét díjazzuk, természetesen ez esetben is bátorítva azt, hogy a kicsik is a népi hagyományainkból merítsenek és az újrahasznosítás eszközével alkossanak újat.

III. REmese Stílus kialakítás:

REmese brand: Egy új hullám. A magyar szülők legjobb barátja, és a magyar divattervezők álmainak valóra váltója. Nem csak egy „divatmárka”, hanem egy kulturális mozgalom is egyben, amely mindamellett, hogy kulturális és tárgyi újrahasznosítást folytat, divatot alkot. Olcsó és vagány. Kiváltság REmese ruhácskát viselni, hiszen ezek a kis ruhák igazi játszóterek, a mesék csodálatos világának hírnökei, ahol a viselő a hős.
REmese brand célcsoport: Gyerekek és kamaszok.
REmese brand missziója: Tudatosítani bennünk, hogy közvetlen környezetünk kiváló inspirációs forrás; Környezetkímélő gondolkodásmód terjesztése; Azzal, hogy gyermekruha tervezésre esik a hangsúly, nemzetközi piaci rést kíván betölteni.
REmese brand hatása: 1. Pozícionál, 2. Üzenetközvetítő hatása van.

1. A REmese stílus a következőképpen pozícionál: a.) Magyar Ifjúsági divat - Viselője a környezettudatos életmód hírnöke; b.) Magyar stílust kíván teremteni - Köztudott, hogy a magyar ember romantikája a mesék rejtelmes világából fakad; c.) Tárgyi és szellemi újrahasznosítás hírnöke - Magyar népmesék, hulladéknak minősített alapanyagok, és a hagyományos motívumok innovatív felhasználása által.

2. Üzenetközvetítő hatása a következőkben rejlik: a.) REmese gyermekruhák által - gyerekek és szülők figyelmének felhívása a környezetszennyeződés problémájára. A „Slow Movement” -„Élj lassabban, körültekintőbben” üzenet közvetítése ez esetben a magyar népmesék által történik, hiszen mi sem példázza jobban az ember és természet közötti harmonikus együttélést, mint ezek a nép ajkáról fakadó mesék; b.) REmese kisruhák viselői (modellek , tulajdonosok) által - akik nem csak a kisruhák, hanem egy attitűd közvetítői. A REmese ruhák viselői mesehősök, pionírok, ha úgy tetszik, a REmese által képviselt értékek közvetítői; c.) REmese kreatívok által - akik programunk hatására nagyobb bátorsággal alkotnak újszerű tárgyakat az újrahasznosítás technikájával. Továbbadják a kulturális mozgalom üzenetét közvetlenül vagy közvetett módon: személyes formában, blogokon vagy a médián keresztül.

Közeljövő

Annak érdekében, hogy a fent említett célkitűzések érvényesüljenek, a REmese önkéntesekből álló szervezőcsapata folyamatosan dolgozik azon, hogy minél több eseményt tudjon megszervezni, ahol tehetséges fiatalok találkozhatnak és közösen alkothatnak. Ezek mellett az is fontos, hogy minden nagyobb eseményen jelen lehessünk. A REmese programok megszervezéséhez szükséges anyagi forrás megteremtése céljából pályázatokat írunk és támogatókat
keresünk, így biztosítunk lehetőséget, hogy minél több tehetséges fiatal díjmentesen vehessen részt a csereprogramokon/találkozókon. Programunk szükségességét az is mutatja, hogy az eddigi támogatások mellett idén Budapest V. kerület önkormányzata, a Budapest Bank és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) is érdemesnek ítélte támogatni programterveinket, ennek köszönhetően 2013-ban újabb csereprogramot szervezhetünk, amelynek az előzetes találkozójára 2012. december 14-16. között kerül sor Budapesten, Mesés Karácsony – Közösségépítő program címen.
Terveink között szerepel még: 1. A REmese Klubtevékenység rendszeresítése úgy a REmese Gyerekek, mint a REmese Kreatívok számára egyaránt. A tevékenységek központi helyszíne ezúttal is az Erdélyi Magyarok Egyesületének székháza. Havonta egy alkalommal a résztvevő fiatalok a divatszakma által kerülhetnek közelebb a magyar népi kultúrához és az újrahasznosítás lehetőségeihez; 2. REmese honlap végleges felépítése; 3. REmese kapcsolati rendszer bővítése (nemzetközi szinten); 4. Több alternatív gyermekprogram szervezése (óvodákban, iskolákban, táborokban, stb.).

További információkért kérem, személyesen érdeklődjön weboldalainkon vagy a lent olvasható elérhetőségeken.

Az Újrahasznosított Mesék Társaságának nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szegedi K. Aliz Torella
Alapító, projektmenedzser
Újrahasznosított Mesék Társasága (REmese)
1056 Budapest, Molnár u. 5.sz.
Tel: +36 20 24 988 60
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.remese.hu
F: www.facebook.com/remesedivat